Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

 

Komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej

20.04.201514:48

Janusz Wójcik

W związku z pojawiającymi się publicznie nieprawdziwymi, mylącymi bądź nieprecyzyjnymi informacjami odnoszącymi się,  zarówno do stanu śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej, jak i sposobu informowania o tym śledztwie przez prokuraturę wojskową, poniżej przedstawiamy materiały pozwalające każdemu zainteresowanemu wyrobić samodzielną ocenę zasadności tych zarzutów.

W pierwszym rzędzie chcielibyśmy podzielić się danymi dotyczącymi aktywności prokuratury w zakresie informowania mediów o ustaleniach i przebiegu śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Mamy nadzieję, że przywołane dane statystyczne będą stanowić asumpt do refleksji nad zasadnością miażdżącej krytyki polityki informacyjnej prokuratury wojskowej.

Kolejno prezentujemy informacje dotyczące przebiegu konferencji prasowej z dnia 27 marca br., w trakcie której szeroko informowaliśmy o aktualnym stanie śledztwa, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności wynikających z treści opinii kompleksowej. Czynimy to w przeświadczeniu, iż informacje wówczas przekazane przez płk. Ryszarda Filipowicza i płk. Ireneusza Szeląga umknęły z pola widzenia, zarówno przedstawicieli mediów, jak i komentatorów życia publicznego, w efekcie czego formułowano i bezkrytycznie powielano pogląd jakoby prokuratura wprowadzała zamieszanie w przekazie dotyczącym stanu śledztwa, w szczególności w części dotyczącej roli Dowódcy Sił Powietrznych gen. Andrzeja Błasika w ostatniej fazie lotu.

Aby nie zostać posądzonym o gołosłowne i subiektywne  twierdzenia, przedstawiamy w kolejności zapis informacji przekazanych przez płk. Ireneusza Szeląga oraz płk. Ryszarda Filipowicza.

Następnie przedstawiamy przykładowe przyczyny długotrwałości prowadzonego śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej, ze szczególnym uwzględnianiem czasu oczekiwania na opinie biegłych oraz realizację wniosków o międzynarodową pomoc prawną.

Na zakończenie prezentujemy również przykład skrótowego, a tym samym nieprecyzyjnego, przekazu medialnego, który - zdaniem niektórych przedstawicieli środków masowego przekazu - potwierdzać ma chaos informacyjny w przestrzeni publicznej, spowodowany przez prokuraturę wojskową.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionym poniżej materiałem.

  1. Dane statystyczne dotyczące aktywności medialnej prokuratury.
  2. Wystąpienie płk. Ireneusza Szeląga na konferencji w dn. 27.03.2015 r.
  3. Wystąpienie płk. Ryszarda Filipowicza na konferencji w dn. 27.03.2015 r.
  4. Niektóre odpowiedzi na pytania mediów, w tym dotyczące obecności Dowódcy Sił Powietrznych w kokpicie samolotu, z konferencji w dn. 27.03.2015 r.
  5. Okoliczności mające wpływ na czas trwania śledztwa.
  6. Przykład nierzetelnego przedstawienia wypowiedzi Naczelnego Prokuratora Wojskowego dot. trotylu.

 

Rzecznik prasowy NPW
p.o. ppłk Janusz Wójcik

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009